Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekAz NSDAP programja és világnézeti alapjai -Gottfried Feder

Az NSDAP programja és világnézeti alapjai  -Gottfried Feder
1 500 Ft
Ahol egyszer már megoldották a földkérdést...
Az alábbiak közlése részünkről egy történelmi kordokumentum ismertetésének minősül. A korabeli viszonyok és napjaink szomorú valósága közötti hasonlóság azonban nem a véletlen műve.
1. Az NSDAP vidéki népességgel és a mezőgazdasággal kapcsolatban közzétett hivatalos állásfoglalása (részletek)1
A vidéki népesség és a mezőgazdaság kiemelt jelentőséggel bír a német nép összessége számára.

Élelmiszer-behozatalunkat ma nagyrészt idegen, külföldi kölcsönökből fedezzük. A német nemzet számára egyre kisebb az esély a hitelező nemzetközi körök által állított adósságcsapdából való megszabadulására; lassan, de biztosan haladunk az adósrabszolgaság életfogytig tartó börtöne felé. Ha a jelenlegi folyamatok ilyen ütemben fejlődnek, a német nép teljesen kiszolgáltatottá válik.
A hitelfolyósítás felfüggesztésével a „mértékadó üzleti körök” kezükben tartják a gyeplőt: ha nincs hitel, nincs étel; a német munkásságot könnyűszerrel kényszeríthetik, hogy „megélhetésért”, éhbérért dolgozzanak az országon belül, vagy mint holmi rabszolgákat, külföldi gyarmatokra szállítsák őket munkavégzésre. A szolgaságból való megszabadulás csak akkor lehetséges, ha a német nép önellátóvá válik, és a szükséges élelmiszereket hazai földön állítja elő.
Nemcsak, hogy elismerjük a parasztság elvitathatatlanul fontos szerepét, hanem ebben a társadalmi rétegben látjuk a német hagyományok, az örök értékek érintetlen, romlatlan hordozóját, a nemzet örök fiatalságának forrását, a haderő, a német önvédelem gerincét.
2. A jelenlegi kormány hanyag mezőgazdasági politikája a parasztság érdekeinek figyelmen kívül hagyása.
A ma Németországában a földművelő paraszti réteg fontos biológiai és gazdasági szerepének figyelmen kívül hagyása, valamint a kormány destruktív politikája miatt a mezőgazdasági termelés létfontosságú fokozásával ellentétben még a jelenlegi színvonal fenntartása is kétséges.

A mezőgazdasági tevékenység veszteségessége a következőknek tudható be:
A jelenlegi adópolitika aránytalanul nagy adókkal sújtja az ágazatot. És ez csak másodsorban a jelenlegi kormány pártpolitikai érdeke, hiszen elsősorban a német parlamenti demokráciát ténylegesen uraló zsidó pénzügyi világhatalom érdekében áll a német mezőgazdaság megsemmisítése, és ez által a német nemzet nagy részének, de leginkább a munkásságnak a tökéletes kizsákmányolása.
A piaci versenyhelyzetben kedvezőbb körülmények mellett termelő külföldi mezőgazdaság termékeinek behozatalát szinte segíti a külföldi áruknak kedvező vámpolitika.
Az indokolatlanul magas nagykereskedelmi árrés és az ebből származó hatalmas profit, amelyet a termelő és a fogyasztó közé beékelődő, nagyrészt zsidó kézben lévő nagykereskedelem zsebel be.
Az egekbe szökő műtrágya- és villamosáram-árak, amelyek megint csak nagyrészt zsidó kézben vannak.
A nem kifizetődő mezőgazdasági munka bevételeiből lehetetlen fizetni a magas adókat. A földműves kénytelen hitelt felvenni, de ezt is hatalmas uzsorakamat terheli. A kamatrabszolgaság csapdájában egyre mélyebbre csúszik; elárverezett háza, gazdasága a nagyrészt zsidó kölcsöntőke ölébe hull.
A német parasztság gyökértelenné válik.

Az új Német Birodalomban tényleges német földtörvény szerinti földpolitikát fogunk folytatni, melynek alapvető irányelvei a következők:
A német nemzetközösség által birtokba vett és védett német föld elsősorban a német nemzetközösség fennmaradását és létfenntartását szolgálja. A tulajdonosok ennek szellemében művelik földjeiket.
Földtulajdont csak a német nemzetközösség tagjai (továbbiakban néptársak) szerezhetnek.
A német néptársak jogszerűen szerzett földtulajdona örökölhető tulajdon.

A német föld többé nem válhat pénzügyi spekuláció tárgyává, és nem lehet munka nélkül szerzett jövedelmek forrása. A jövőben csak az juthat földtulajdonhoz, aki saját maga is gazdálkodik. Földtulajdon elzálogosítása magánhitelező számára tilos.

A német államnak joga van a kisajátításra ellentételezés fejében, a következő esetekben:
Azon földterületeknél, ahol a tulajdonos nem német néptárs.

Ahol a nagybirtok tulajdonosa nem saját maga műveli a területet.
A német jogértelmezés szerint jogtalanul szerzett földterületek ellentételezés nélkül kisajátításra kerülnek.
A német parasztság kulturális és gazdasági felemelkedése
A német parasztság kulturális és gazdasági felemelkedését a német nép egészén belül betöltött fontos szerepéhez mérten az államnak is támogatnia kell. Ezzel elejét vehetjük a vidékelhagyás gyorsuló folyamatának.
A vidéki lakosság terheinek enyhítése érdekében azonnali intézkedésekre van szükség: adópolitikai könnyítésekkel és a többi, korábban felvázolt intézkedésekkel elejét vehetjük az elvándorlásnak. Megálljt kell parancsolnunk a vidék további eladósításának is: a kölcsöntőke kamatlábainak „levágásával”, azaz háború előtti szintre való leszállításával keményen fellépünk az uzsorakamat haszonélvezői ellen.

A mezőgazdaság újbóli felvirágoztatásának egyik alapfeltétele a mezőgazdasági kultúra társadalmi szerepének, a földművelésnek mint életformának az átértékelése, újragondolása, népszerűsítése, az e célt szolgáló intézményi háttér (vidéki, mezőgazdasági diákotthonok, mezőgazdasági főiskolák) kialakítása a tehetséges, ám sok esetben vagyontalan vidéki fiatalság számára.

A vidéki földművelő réteg válsága csak egy része az egész német nép válságának.
Botorság azt hinni, hogy egyetlen társadalmi-munkavállalói réteg is kiválhatna a német sorsközösség egészéből, és önmagában, még akár a vidék és a város egymás ellen való uszításának ősbűnébe esve is bármiféle sikert érhetne el! A német sorsközösséget alkotó rétegek, osztályok csak örök egymásra utaltságukban, rendíthetetlen egységükben képesek gyökeres változtatásra.

Az elnyomók és bérenceik ellen folytatott felszabadító harcot csak egy, a német társadalom minden rétegét magába foglaló, a mezőgazdaság kiemelt fontosságát ismerő és elismerő politikai szabadságmozgalom vezethet sikeresen.
Ez a politikai szabadságmozgalom az NSDAP.

  • Cikkszám
    209222