Kategóriák

Termékajánló

Attila Hotel Budapest

 

Hírek

2019.11.23 18:42
2019.11.17
2019.11.12
2019.11.03
2019.11.01
2019.10.31 19:30

Termék részletekTrianoni szemle évkönyv 2016

Trianoni szemle évkönyv 2016
3 800 Ft

 

A TRIANONI SZEMLE ÉVKÖNYV 2016 TARTALMÁBÓL

A Trianoni Szemle az idén, a 96. évfordulóra is évkönyvvel jelentkezik. A kb. 300 oldalas kiadvány három nagy fejezetre tagolódik.

Az első rész központi témája az 1916-os román betörés Erdélybe. Tanulmányok, visszaemlékezések, naplórészletek segítségével sokoldalúan ismerkedhetünk meg a témával. Beköszöntőt ír Simicskó István honvédelmi miniszter. A betörés körülményeiről, a bevezetett katonai közigazgatásról, az erdélyiek gyakran pánikszerű meneküléséről szól több írás (Kovács Vilmos, Zétényi Zsolt, Balla Tibor, Nagy Szabolcs, Buczkó József és mások), tanulmányok foglalkoznak a nagy háborúban részt vett művészekkel (Vidareny Ivánnal Kincses Károly, Mednyánszky Lászlóval Malonyay Dezső, Somos Istvánnal Ludmann Mihály).

Ezeken kívül az olvasók sok érdekes írást találnak még pl. gróf Bethlen István miniszterelnöktől, Benedek Elektől, Jászai Maritól, Juhász Gyulától, Kozma Miklóstól.

A második nagy fejezet, Trianon üzenete az olvasó számára számos érdekes esszét tartalmaz (Szakolczay Lajos, Döbrentei Kornél, Herczeg Ferenc, Alexa Károly), interjút (Fejtő Ferenccel történésszel, Kásler Miklós orvosprofesszorral, Koltay Gábor filmrendezővel, Mécs Károly és Reviczky Gábor színművészekkel, Berszán Lajos gyimesfelsőloki atyával). Figyelmükbe ajánljuk Sipos Endre „hazugságtipológiáját”. Ennek az összeállításnak a beköszöntőjét Boross Péter miniszterelnök jegyzi.

A Magyarnak lenni című fejezetben elsősorban a két háború közötti korszak magyarságra vonatkozó eszmefuttatásait idézzük föl versek, prózai írások, interjúk segítségével (Ravasz László, Babits Mihály, Rákosi Jenő, Nyirő József, Szekfű Gyula, Karácsony Sándor), de mai szerzőkkel is találkozhatunk (Nemeskürti István, Borda Lajos, Pregitzer Fruzsina, Fábián Gyula, Für Lajos).

Érdekesnek ígérkezik Heinrich-Tamáska Péter esszéje Tisza, Ady és Goga világlátásáról.

A kötet végén könyvismertetések olvashatók. Térképmellékletünk az 1916-os román betörés végeredményét, Románia megszállását mutatja be. A borítón Veszeli Lajos festőművész alkotása látható Szervátiusz-szobrok felhasználásával.

 

A TRIANONI SZEMLE 2016-OS ÉVKÖNYVÉNEK TARTALMA

 

ELSŐ FEJEZET

Nagy Háború, kiemelt téma a románok 1916-os erdélyi betörése, valamint a művészek a nagy háborúban

 Simicskó István honvédelmi miniszter beköszöntője

 Bethlen István miniszterelnök 1929-ben tartott ünnepi beszéde a hősök emlékkövénél

 Erdélyi krónika (Krúdy Gyula)

 A magyar hadiipar az Osztrák–Magyar Monarchiában (Kovács Vilmos)

 A román hadsereg 1916. évi erdélyi betörése (Nagy Szabolcs)  Osztrák–magyar katonai közigazgatás a megszállt Romániában 1916-18 (Balla Tibor)

 Az osztrák–magyar dunai hadműveletek a román hadba lépéstől Bukarest elfoglalásáig: 1916. augusztus 27. – december 6. (Balogh Tamás)  Gyimesbükki bejegyzések 1916-ról (Boér János-Salamon József)

 Száz éve már (Domonkos László)

 Naplójegyzetek az erdélyi harcokról (Hans Carossa)

 Édes anyaföldem (részletek Benedek Elek önéletírásából)

 Szállást adtunk… Székely menekültek Hajdúnánáson 1916–1918 (Buczkó József)

 Egy csapattiszt naplója 1914-18 (Kozma Miklós)

 Jászai Mari emlékirataiból (az 1916-os esztendő)

 Gyóni Géza kálváriája (Juhász Gyula)

 Fegyverek és múzsák. Erdélyi művészek haditudósítói munkássága (Murádin Jenő)

 Somos István Bálint festőművész háborús grafikáiról (Ludmann Mihály)  Hogy látva lásd… Vidareny Iván, a festő, fényképész, építész (Kincses Károly)  Magyar művészek a csatatéren: Mednyánszky László br. (Malonyay Dezső)

 Isten dicsőségére. Az elesett hősök emlékezetére (Kocsis Sándor)

 Népvándorlás a magyar történelemben: románok migrációja Erdélybe (Köő Artúr)

 Katonai bíráskodás (Zétényi Zsolt)

 Magyarok a lengyel légiókban (Varga Endre L.)

 A Magyar Királyi Honvédség délvidéki hadműveletei (Babucs Zoltán)

 

 

MÁSODIK FEJEZET

A „Mit jelent számomra Trianon?” A 2015-ös évkönyv folytatásaként: Mi lehet a nemzetstratégiai koncepció 2016- ban, a fejezet munkacíme: Trianon üzenete (interjúk és esszék)  Trianon üzenete. Boross Péter miniszterelnök beköszöntője  Hogy bánt el a trianoni szerződés a Duna-medence kis népeivel? Bethlen István miniszterelnök a revízióról.  Gróf Teleki Pál miniszterelnök beszéde a Nemzetgyűlés 1920. november 13-i ülésén  Fejtő Ferenc történész (Szidiropulosz Archimédesz 2002-ben készült interjúja)  A Trianoni fagynak fázós gyermekei. Részletek Szekfű Gyula Történetpolitikai tanulmányából A TRIANONI SZEMLE 2016-OS ÉVKÖNYVÉNEK TARTALMA 2  Van-e megoldás? Emlékezés Tőkés Istvánra (Szerk. Pécsi L. Dániel)  Kondor Katalin beszélget Kásler Miklós orvosprofesszorral  A mi igazságunk, a mi erőnk (Szakolczay Lajos)  Az önfeladás a legnagyobb bűn. Fábián Gyula emlékezik Für Lajosra (interjú)  Trianonról három tételben (Döbrentei Kornél)  Kondor Katalin beszélget Koltay Gábor filmrendezővel  Az utolsó magyar. Napkelte előtt (Herczegh Ferenc)  A história tele van váratlanságokkal (Alexa Károly)  Tankó Eszter beszélget Berszán Lajos gyimesfelsőloki atyával  Lesz-e gyümölcs (Zeke Gyula)  Adalékok a hazugság antropológiájához (Sipos Endre) HARMADIK FEJEZET Magyarnak lenni… (esszék, vallomások, interjúk)  Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beköszöntője  Előszó a Magyarnak lenni c. fejezethez (Szidiropulosz Archimédesz)  Harminc millió magyar (Rákosi Jenő)  Ravasz László a magyarság mibenlétéről  Nemeskürty István Mi magyarok…  Babits Mihály a magyar jellemről  Pregitzer Fruzsina a felelősségről  Szekfű Gyula a magyar jellem alakváltozásairól (Részletek a Mi a magyar? és a Három nemzedékből)  Bolondok hajóján (Borda Lajos)  Borbély László beszélget Mécs Károly és Reviczky Gábor színművészekkel  Ocsudó magyarság. Részletek a VI. fejezetből (Karácsony Sándor)  Kondor Katalin beszélget Tímár László vállalkozóval  A hagyományokat megélni kell… Vallomások Németországból (Hahn-Seidl Alida)  Sipos Endre és Szidiropulosz Archimédesz beszélget Szemadám György festőművésszel  „… nagy s szent akarat” Z. Urbán Aladár vallomása  Tisza, Ady és Goga világlátása (Heinrich-Tamáska Péter)  Mi az igazság Nyirő József esetében? (Medvigy Endre)  Trükkösen Trianonról (Kurcz Ádám)  Emlékezés Skultéty Csaba közíróról Könyvszemle  Parancs nélkül is. Honvédő hősök és mártírok krónikája 1918‒1923 (Kolczonay Katalin)  A patikus igazsága (Domonkos László)  Acélzivatarban. Ernst Jünger regénye az elesettek emlékére (Borbély László) A TRIANONI SZEMLE 2016-OS ÉVKÖNYVÉNEK TARTALMA 3  A sérelmi politizálásától a nemzeti összetartozásig. Trianon, revízió, határkérdés, nemzetegyesítés 1920–2010 (Miklós Péter)  Művészek a háborúban (Sipos Endre)  Nemzetünk hadisírjai (Kocsis Sándor)  Przemysl három ostroma (Balázs Károly)  Szervátiusz Jenő és Tibor kiállításáról (Sipos Endre) Térképmelléklet: A románok betörése Erdélybe és kiveretésük 1916-ban (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Borító (címlap): Szervátius Jenő és Tibor szobrai alapján (Veszeli Lajos)

  • Cikkszám
    719238