Termékajánló

Attila Hotel Budapest

 

Hírek

2019.11.23 18:42
2019.11.17
2019.11.12
2019.11.03
2019.11.01
2019.10.31 19:30

Termék részletekTrianoni szemle IV. évf. 2012.január-decemberig : Domonkos László

Trianoni szemle IV. évf. 2012.január-decemberig : Domonkos László
1 500 Ft
A lap számos érdekes írást közöl, szaktanulmányokat, verseket, publicisztikát, könyvismertetéseket stb. Duray Miklós a Hazáról elmélkedik, ezeket a gondolatokat erősíti Döbrentei Kornélnak Tormay Cecilre történő verses emlékezése.

Első ízben olvashatunk a felvidéki (Balassa Zoltán) és kárpátaljai ellenállási szervezkedésekről (Vári Fábián László), az elfelejtett magyarok sorozatban pedig bemutatjuk Bánffy Miklóst (Domonkos László), folytatjuk a Tisza István kultuszáról szóló sorozatunkat (Horánszky Nándor), ehhez csatlakozik a főszerkesztő írása, melyben bemutatja a miniszterelnököt, az államférfit és az embert levelezései alapján.

Tovább elmélkedik Trianon metafizikai kérdéseiről Kocsis István.

Érdekes információkhoz jutunk a magyar-szlovák határon lévő macskalyuki bányák esetéről (Hollósi Gábor), a dualizmus korának börtönvilágáról (Heinrich-Tamáska Péter) a békediktátum nyers számairól (Lőkkös János) és Horthy István kormányzóhelyettesről (Szabados Katalin).

Két állandó szerzőnk (Fábián Gyula, Zeke Gyula) folytatja a közelmúlt felidézését, azáltal is, hogy politikai anekdóta-csokrot nyújtanak az olvasónak az elmúlt 60-70 év történéseiről.

A Szakály Sándorral folytatott beszélgetésből megismerkedhetünk a kiváló történész Trianon-képével.

Közlünk ún. segédanyagot a Nemzeti Összetartozás Napjának megtartásához (Sipos Endre). Medvigy Endre a Szabó Dezső Enciklopédia megjelenése alkalmából rövid elemzést tesz közzé a méltatlanul elfeledett gondolkodóról.

Olvashatunk még két könyvismertetést Magyarország 20. századi története c. háromszerzős könyvről, valamint az idén megjelent Kratochvil Károly válogatott írásairól.

Fráter Olivér bemutatja az újonnan felállított Csepeli Országzászlót, Karádi Gábor pedig a Csillaghegyi Országzászló felállításának műszaki megoldásait.

Az egésznek keretet adnak Pécsi Dániel jelképművész címerei és Faragó Imre térképmelléklete.
  • Cikkszám
    756136