Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekA Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs

A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
  • A Kárpát-Medence talentumföldrajza- Mátyás Szabolcs
4 950 Ft

 

Méret: B/5

Keménykötés

Terjedelem: 560 oldal

 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden társadalom sorskérdései közé tartozik a kiművelt emberfők számának és minőségének az alakulása, mely igen nagy hatással van egy ország
jelenlegi és későbbi életére. Az elmúlt szűk két évtizedben olyan
társadalmi és gazdasági változások játszódtak le a világban,
amelyeknek a hatására még meghatározóbb kérdéssé vált a tudományos elit szerepe.
Véleményem szerint sem közösségi, sem állami szinten nem
ismerjük el, nem tiszteljük eléggé azokat a honfitársainkat, akik
az élet bármely területén kimagasló teljesítményt nyújtanak.
Ennek az egyik szomorú következménye, hogy sokuk a jobb
kutatási és alkotási lehetőségek reményében külföldön folytatja
tovább a pályafutását, növelve ezzel a befogadó nemzet szellemi
potenciálját.

A talentumföldrajz mint diszciplína, a földrajztudományra
jellemző térszemlélettel, annak kutatási módszerei segítségével
vizsgálja a rendkívüli képességű emberek földrajzi elterjedését
és az ezzel összefüggő geográfiai törvényszerűségeket.
A könyv első részében közel háromezer olyan kimagasló
képességű és tehetségű honfitársunkat mutatok be, akik valamely tudományág, művészet vagy a testkultúra terén értek el
olyan eredményt, amikre büszkék lehetünk. Ezek az emberek
jelentősen hozzájárultak nemcsak nemzetünk, hanem a világ
fejlődéséhez és jobbá tételéhez is. A könyv tudománytörténeti része azonban nem csupán kronológiai felsorolás, hanem
6
Mátyás Szabolcs: A Kárpát-medence talentumföldrajza
szellemtörténet is. Nyilvánvaló azonban, hogy nem lehetséges
egy pár száz oldal terjedelmű könyvön keresztül pontos, minden részletre kiterjedő tudománytörténeti áttekintést adni a
magyar kultúra elmúlt évszázadairól. Nem is ez a könyv célja,
hanem az, hogy egy-egy terület legjelesebb képviselőit bemutatva, vázlatos áttekintést adjon a honi szellemi élet kimagasló
képviselőiről.
Az elmúlt néhány évtized alatt nem sok, de ahhoz mégis
elegendő számú könyv és kiadvány jelent már meg, hogy egy
olyan összefoglaló jellegű könyv is napvilágot lásson hírességeinkről, amely nem csupán felsorolásszerűen, az életrajzok
ismertetésével mutatja be hazánk szellemi nagyságait, hanem
azok térbeli elterjedésének okát, és az ezzel összefüggő geográfiai törvényszerűségeket is megpróbálja vizsgálni. A több éves
kutatómunka során számos értékes, elgondolkozató és további
kutatásokra ösztönző eredmény született, mely a könyv második részében található.
Egy dolgot azonban továbbra sem sikerült megfejteni, hogy
mitől ilyen zseniális a magyar nép. Aki erre a kérdésre szeretne
magyarázatot kapni, az a 20. század egyik legnagyobb tudósától, Kármán Tódortól kapja meg a választ, aki véletlenül egyszer elszólta magát, s bevallotta, hogy a magyarok a Marsról
jöttek.
Legvégül pedig nem mulaszthatom el hálás köszönetemet
kifejezni mindazoknak, akik e könyv írása során észrevételeikkel és hasznos tanácsaikkal segítették munkámat, így szüleimnek, lektoraimnak, barátaimnak (Ulveczki Csabának és Hajdu
Péternek), s természetesen a feleségemnek és a gyermekeimnek,
akik nyolc hosszú éven keresztül „elszenvedői” voltak e munkának.


A szerző

  • Cikkszám
    408522