Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekA magyar Pálosrend története I-II

A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
 • A magyar Pálosrend története I-II
9 400 Ft

 

Terjedelem I kötet: 485 oldal

Terjedelem II kötet: 385 oldal

Történelmünk tanúsága szerint hazánkat a kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn.
A pálosok a keresztben való hitet, s a nyomában fakadó kultúrát, a doctrina Christianat hirdették és terjesztették minden módon, a korok más-más szükségletei szerint.
A XIV. és XV. század véres harcaiban épúgy teljesítették szent kötelességüket, mint a kultúra nyugalmának békés éveiben.
Fennállásuk első idejében, abban a korszakban, midőn a pálosok remetekolostorokban éltek s hivatásuk az elmélyült meditáció volt, Európát s egyben hazánk földjét zavaros belső harcok, vagy ellenséges vad hordák pusztításai tépdesték.
A pálos szerzetes kilépett magányából és kardjával és imádságával küzdött Mária országáért a pogány és az eretnekek ellen.
Nemzetünk büszkesége, drágagyöngye volt a rend ezekben a századokban!
Az országos pusztulás napjaiban, a nyomorúságban, el- esettségben a kereszt tanításával emelte fel honfitársait; erkölcsi példájával béketűrésre, a lelkibéke és nyugalom megszerzési módjára tanítgatta, lelki felemelkedésre nevelgette az elcsüggedt népeket.
Majd új korszakok jelentkezésekor a szellemi küzdelem fegyvereit ragadta meg.
A reformáció által keltett nagy szellemi harcokból is lelke és szíve vérével vette ki részét.
A XVIII. században a kultúra igen magas fokára jutottak el a rend fiai. Papok és tanárok, a nép nevelői, az előkelő ifjúság tanítómesterei, a tudomány és hitélet buzgó ápolói voltak.
A felvilágosodás eszméi ellen folytatott küzdelemben mindig bölcs mérséklettel haladtak az élen a szeretett haza, egyház és a rend érdekeinek összeegyeztetésével.
II. József által való eltöröltetésük ténye magában véve is súlyos veszteséget jelentett hazánk művelődésére, de másoknál még fájóbb volt a seb, mert igazán vérünkből való vérről: az egyetlen magyar eredetű rendről volt szó...
 • Cikkszám
  389519