Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekA magyar ókor 2.- Mesterházy Zsolt

A magyar ókor 2.- Mesterházy Zsolt
5 500 Ft
Ajánló

"Eljött az idő Európa ókori történelmének helyreállítására, és annak is, hogy bemutassam azt a több száz éves világégést, amelynek eredményeként az ősi magyar Európa az indoeurópaiak Európája lett."

"Ha a mai magyar lakosság fele már nem hiszi el azt, amit magyar őstörténelem címen neki előadnak a rendes nappali oktatás minden szintjén, akkor azzal a történelemmel igen nagy bajok vannak."

"A jövő Európájára és annak köztudatára nézve is jelentős a "Róma-szindróma" mibenlétének elemzése. Másképpen ez az indoeurópai történelemszemlélet dogmává nemesült ferdítéseit tárgyalja, igyekszik annak gyökereit felkutatni, kimutatni helytelen megállapításait, lehetőség szerint életképes cáfolatát adni, és téves elképzeléseit megsemmisíteni."

"Szertefoszlatom a mai Európa avult történelmi eszméit, és most szembesülhetünk a magyar ókor máig ható eszmeisége helyreállításának szükségességével saját érdekünkben. Ha innét nézzük a magyar ókor történelmének mélyből feltörő üzenetét, akkor valóságos, mai, hétköznapi, és húsba vágó kérdéseink kellős közepén találjuk magunkat."

Mesterházy Zsolt

MÁSODIK KÖNYV:

A Nagy Ókori Világháború
I. Róma Nyugat ellen

Ruma rómaivá lesz és öntudatra ébred
A mediterrán világ alávetése
A nyugati gall-kelta (keleti) háború
Germán előnyomulás a kelta törzsterületekre
Kelta - germán csatározások
Gallia és a kelták (keletiek) eltiprása
A nyugati kelta-(germán) front
A felvonulás
Cézár Galliában
Cézár az Óceán és a Rajna partjain
Győzelem és limes
Brithoni hadszíntér .

A pártos Kelet
II. Róma Kelet ellen

Mitrász és VI. Mitridat Eupatór, Pontus királya
A Mitridat elleni I. háború, Kr. e. 88-84.
A Mitridat elleni II. háború, Kr. e. 83-81.
A Mitridat elleni III. háború, Kr. e. 74-64.
A pártosok régészeti hagyatéka
A pártos nyelv
A pártos vallás
A pártos szellem
A pártos anyagi kultúra
A pártos front
A pártos időrend

Ó-Magyarország története

Kelet-Európa magyar előzményei
Ó-Magyarország korai előtörténete
A történelem kezdetei a Kárpát-medencében
A magyar nyelv kialakulása
Ó-Magyarország kőkora
A spirálmotívum
A magyar őskor Kr. e. 43000-10000
A kőkor (mezolitikum) népe
Az őskárpáti nép (a gravettiek)
A magyar ókor Kr. e. 10000 - Kr. u. 476
A Boldogasszony országa
A magyar újkőkor
35000 év helybeli műveltségének összegzője és lendítője
Az európai és magyar rézkor
A (sumér-szkíta-kelta)-magyar Európa
A magyar bronzkor, Kr. e. 2800-800
A vér szava
Ó-Magyarország államszervezési kérdései
és az ókori (újkőkori) ómagyar alkotmány
A keleti (kelta) Magyarország
Az ó-magyarországi időrend vázlata

III. Róma Ó-Magyarország ellen

A Középső front, ahol minden eldől
A Kárpát-medencei háborúk
Róma Ó-Magyarország elleni háborúja
Ó-Magyarország részleges birtokba vétele
A pannon - keleti (kelta)- dák front
Az ó-magyarországi keletiek (kelták) háborúja
Pannonia meghódítása
A pannon-dalmát szabadságharc és függetlenségi háború Kr. u. 6-9.
Kelta törzsek Pannoniában
Erdély eleste
Rómaiak és germánok
Pannonok feltámadása
A jász háború
Erdély felszabadítása
Róma kiépített provinciát veszít Erdélyben
A szarmata háború
Pannon császárkeresztelők

IV. A háború Róma ellen

A világháború utolsó fejezete
Győzelem és a Római birodalom bukása
A hunok és Atilla győzelme
Végszó
  • Cikkszám
    533584