Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekA történelmünk velünk él -Filep Tibor

A történelmünk velünk él -Filep Tibor
4 000 Ft
A most megjelenő könyvem anyagát új tanulmányaimból, folyóiratokban már megjelent dolgozataimból, és az 1995-2004 között a debreceni lapokban megjelent írásaimból válogattam. A hét tanulmány közvetve vagy közvetlenül Debrecenhez kapcsolódik, illetve olyan eseményekkel foglakozik, amelyekről ma kevés szó esik, hallgatás övezi azokat. " Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába föl ne vedd" ( Péter János püspöksége). A kazincbarcikai internálótábor, Az egyetem ifjúsági szerepe az 1956-os forradalmi eseményekben. A politikai belső elhárítás Hajdú-Biharban a rendszerváltozás éveiben, valamint MDF 1988 telén és tavaszán a Jurta Színházban tartott fórumairól készült munkáimat ajánlom figyelmükbe.

Péter János református püspök tevékenységét, egyházi és politikai szerepét, az 1949-1956 novemberéig tartó egyházi diktatúráját igyekeztem megrajzolni. Levéltári kutatásokat, forráskiadványokat és korábban külföldön megjelent egyháztörténeti munkákat, eddig nem közölt dokumentumokat használtam fel. Arra keresve a választ, hogy az egyházat hogyan, milyen eszközökkel próbálta Péter János a diktatórikus hatalom szolgájává tenni. Lemondása és visszahívása színpadias történetének hátterét az 1956-os egyházi megújulási mozgalom történetével összefüggésben vizsgáltam.

Napjainkban alig esik szó az MDF 1988 telén és tavaszán a Jurta Színházban rendezett nyilvános vitafórumairól, amelyekkel szemben a hatalom már nem lépett fel, de a titkosszolgálatokat mozgósította.Közlöm a fórumról készült titkosszolgálati jelentéseket, amelyeket a pártállam vezetői kaptak meg. Ezzel párhuzamosan a főszervezőknek, Bíró Zoltánnak és Für Lajosnak a tanácskozásokról szóló visszaemlékezéseit és a fórumok határozatait.( A titkosszolgálat minden részletre kiterjedő, nevekkel dúsított jelentéseket készített. )

Neves politikusokkal, a debreceni szellemi élet kiválóságaival készített interjúkat, riportokat, recenziókat, napi politikai jegyzeteket is válogattam a kötetbe, amelyek idézik a rendszerváltozás éveinek politikai hangulatát.

Ajánlom ezt a könyvet azoknak a debrecenieknek, akiket érdekel városunk múltja,jelene és jövője.

Filep Tibor
  • Cikkszám
    572229