Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekMagyarságtükör - Nemzet határok nélkül - Sisa István

 Magyarságtükör - Nemzet határok nélkül - Sisa István
3 980 Ft
Ez a könyv a világsikert aratott The Spirit of Hungary című angol nyelvű mű magyar nyelvű bővített változata. Az eredetit így méltatták: "Ez az album az egyetemes emberi művelődés magyar hozzájárulásának millenáris emlékműve... Megjelent immár a kötet, melynek tudatában nem lehet többé olyan kifogás, hogy nincs mit kézbeadnunk magyarságunk, igazságunk védelmében. Nincs többé az a kifogás, hogy nem adhatjuk tovább utódainknak magyar szellemi örökségünket... A könyv ragyogó hat részének 48 fejezetéből az V. rész: "Nemzet határok nélkül" képviseli azt a rendkívüli értéket, amit csak szellemi nemzetvédelem kifejezéssel illethetünk... Sisa István tollát az igazság, a történeti hűség és még a trianoni ellenségeinkkel szemben alkalmazott tárgyilagosság jellemzi. Anyagkezelése egészen sajátos és átütő sikerű." Ausztáliai Magyar Élet "A könyv szerzője jól ítélte meg, hogy feladata nem lehet a magyar történet teljes bemutatása és sokezernyi adat felsorolása, hanem valamilyen elevenebb műfajt kell választania, mely szélesebb olvasótábor érdeklődésének jobban megfelel. Így jutott el az un. panorámaszerű elgondoláshoz. E módszer sajátos vonása az, hogy az egyes korszakok tárgyalása során a szerző a főkérdések bemutatására szorítkozik s ezeket a kérdéseket a vezető személyek életrajzán keresztül értékelteti. Ez a módszer azért is célravezető, mert az egyes nemzetek reálpolitikai értékét rendszerint az elért csúcsokkal szokták mérni, hiszen így derül ki, hogy adott alkalommal egy-egy nemzet milyen maximális erőkifejtésre képes. Ez a hősökön alapuló szemlélet a magyar történet esetében nagyon előnyös, hiszen több, mint ezer esztendős múltunkban valósággal hemzseg a sok ragyogó jelenet és annyi nálunk a csúcsérték, hogy súlyos hibát követnénk el, ha nem említenének meg minden hangsúlyozható alkalommal. Aki Sisa István komoly könyvét elolvassa, a munkát azzal a szilárd meggyőződéssel teszi le, hogy a Dunatájon a politikai alkotóerő, tudás szorgalom és megbízhatóság a magyar népnél van." Krónika, Toronto Sisa István a külföldi magyarság Amerikában élő egyik legismertebb közírója. a még Európában kiadott Tájékoztató Szemlével először irányította az emigráció figyelmét a kisebbségi kérdésekre, a szomszéd népeink életének gyűlöletmentes szemléletére. Az USA-ba áttelepedve tevékenységét immár angol nyelven kiadott - Exiled Europe c. időszaki folyóirat szerkesztésével folytatta. Ennek sikeréből fejlődött ki a Free World Review nevű nemzetközi síkon is ismertté vált külpolitikai szemle, melynek az 1950-60-as években főszerkesztője volt. A nyugati szellemi élet számos személyisége, ismert gondolkodók, politikusok írtak benne s nyugati kormányfők, miniszterek is megszólaltak hasábjain, mint Abba Eban, Habib Borguiba, Habsburg Ottó, Liddel Hart, Prince Norodom Sihanouk. Sisa István életének főműve a világsikert aratott The Spirit of Hungary c. nagyszabású album, Magyarország történelmének és kultúrájának angol nyelvű "Feszty-körképe" a művét méltató egyik kritikus szerint. Sisa István működése Magyarországon is figyelmet keltett s 1989 óta a nemzetünk sorskérdéseivel is foglalkozó írásait leközölték a Magyar Nemzet, a Hitel, Új Magyarország, Heti Magyarország, Magyar Fórum és más lapok. Munkásságának fókuszában a magyarság nemzetközi hírnevének javítása áll, s a világ felé irányított, korszerű magyar hírverés terén vezető úttörőnek tekintik. Mint ilyen, évtizedekig figyelte nemzetközi hírünk rontását. Ezt 1993 nyarán 40 oldalas dokumentummal bizonyította be Magyarország Torz Tükre a Világban címmel. Tanulmánya az Országgyűlés Külügyi Bizottsága kiadásában is megjelent országos feltűnést keltve. Adataitól megdöbbenve a parlament azután törvényt hozott egy Nemzeti Tájékoztató Hivatal létrehozására. A XX. században ez volt az egyetlen eset, hogy egy külföldi magyar írása törvényhozásra késztette a magyar Országgyűlést.
  • Cikkszám
    131841