Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekTörténelem 6. osztály - Bakay Kornél

Történelem 6. osztály -  Bakay Kornél
5 990 Ft

Tartalom :


Hunok és magyarok (Olvasmány)
Európa Atilla hun király birodalma után
A Kárpát-medence szerepe a 6-9. században
A keresztény Európa
Szent István király intelme fiához, Imre herceghez (Részlet - Olvasmány)
A Magyar Nagyfejedelemség
A magyar Szent Korona legendás méltósága (Olvasmány)
A Magyar Királyság Európa erős állama
A magyar állam
Szent István király életműve
Utódlási gondok
Kálmántól Vak Béláig
A magyar Szent Korona méltósága (Olvasmány)
Válaszúton Kelet és Nyugat között
Magyarország először veszti el a függetlenségét A mongol invázió
A Magyar Nagyfejedelemség és Királyság műveltsége és művészete
A dallamok üzenete
Egyházi műveltség
A magyar birodalom Európában
Az Anjouk kora (1301-1386)
Nagy Lajos, a lovagkirály
Műveltség és kultúra a 14. századi Magyarországon
Zsigmond magyar király és német császár birodalma
A Hunyadiak kora
Hunyadi Mátyás birodalma
Műveltség és kultúra a 15. századi Magyarországon
Küzdelem a török ellen
A Kárpát-haza feldarabolása a 16. században
Marakodás, belső bajok
A mohácsi csatavesztés következményei
A reformáció
Erdély felemelkedése
A Habsburgok magyarellenessége
A török kiűzése, Erdély végromlása
II. Rákóczi Ferenc fejedelem kiáltványa (Részlet - Olvasmány)
Cum deo pro patria et libertate
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca
Fegyverrel a Kárpát-haza újraegyesítéséért
A magára hagyott fejedelem mártíromsága
Műveltség és kultúra a 16-18. századi Magyarországon
Böngésző


Kedves gyerekek!

Minden esztendőben többet és többet tudtok meg a minket körülvevő világról, egyre többet olvastok és hallotok Magyarországról, a mi jelenlegi hazánkról. Látjátok a televízióban és a számítógépek segítségével az interneten, milyen végtelen nagy a Föld, mennyi ország és mennyi nép lakja a különböző földrészeket. S mindegyik népnek, mindegyik országnak külön történelme van.

Az ember származásáról és a legősibb birodalmakról az ötödik osztályban már tanultatok, sőt egy kicsi ízelítőt a magyarok múltjából is kaptatok. De valóban csak ízelítőt. Ideje hát, hogy mélyebbre merüljünk s megkíséreljük megtudni: kik vagyunk mi, magyarok itt a Kárpát-medencében?

Másként látják és értékelik a múltat a nagy lélekszámú, hatalmas területű, erős és gazdag országok polgárai, mint a viszonylag kicsiny földdarabon élő, jóval kisebb létszámú embercsoportok. Elég, ha az Amerikai Egyesült Államokra gondoltok, amely jelenleg nemcsak a világ legerősebb országa, de az anyagi és szellemi javak döntő részének birtokosa is. Évezredekre visszanyúló történelme azonban nincs. De néhány száz esztendős múltja sem egy nép hagyatéka, hiszen az USA története a legkülönbözőbb nemzetek bevándorolt fiainak története. Ebben a hatalmas országban élnek angolok, franciák, németek, írek, skótok, spanyolok, olaszok, lengyelek, magyarok, oroszok, kínaiak, japánok, s még felsorolni sem lehetne, ki mindenki még. De élnek itt igen nagy számban, hajdan rabszolgaként behurcolt, afrikaiak és jóval kisebb számban őslakos indiánok. Nekik mindannyiuknak van saját ősi történelmük, de az amerikai földrészhez csak az indiánok kötodnek. A többiek jöttek valahonnan s hozták magukkal a nyelvüket, a hagyományaikat, a szokásaikat, a viseletüket, a konyhájukat. Amikor Amerika földjére léptek, erőszakos hódítókként támadtak rá az őslakos indiánokra, s rablott zsákmányként vettek birtokukba egyre nagyobb területeket, javarészt kiírtva az ott élő indiánokat. Ez történt Észak-Amerikában, ez történt Közép- és Dél-Amerikában is.

[...]

Mi, magyarok tehát az európai országoknak abba a csoportjába tartozunk, amelyek egykor régen jelentősek voltak, ám hajdani gazdasági, katonai és politikai erejüket elvesztették. átírták szlovákra, románra, oroszra, ukránra, szerbre, horvátra, németre s a legtöbb helyen megtiltották a magyar nevek használatát, de nem ritkán a magyar beszédet is. Így a megcsonkított, jelenlegi Magyarországból kilépve akár észak, akár kelet, akár dél, akár nyugat felé igyekszünk, alig ismerjük fel az ősi magyar településeket. Mindegyik tudatosan el van torzítva. Mert ugyan melyikünk ismerné fel, hogy a felvidéki Studienka az ősi Deákit, Jablonové Pozsonyalmást takarja? S ráadásul a környező utódországokban nemcsak a helységneveket, de magát a történelmet is állandóan és tudatosan meghamisítják. És még ma is gyakran tettlegesen is bántalmazzák azokat, akik magyarul beszélnek, mert magyarokként ősi földjükön élnek. Ismerkedjünk meg hát igaz történelmünkkel a jelenkori Európa megszületésének korszakától, a Krisztus születése utáni első évszázadoktól a 18. század derekáig.

  • Cikkszám
    256062