Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekMegjártam a Don-kanyart- Dr. Somorjai Lajos

Megjártam a Don-kanyart-  Dr. Somorjai Lajos
3 480 Ft
Szokás mondani, hogy az életrajzi ihletésű írások közül mindig azok tűnnek
hitelesebbnek, azoknak van hangulatuk, melyeknél az átélt események
pillanatnyi gyönyörűsége vagy borzalma vezette a tollat. Somorjai Lajos
második világháborús oroszországi hadinaplójára kiváltképp jellemző ezen
megállapítás. A 2. hadsereg egyik egészségügyi oszlopához, illetve rövid
ideig egy elsővonalbeli gyalogzászlóaljához beosztott orvos őszinte sorai
valóban frontközelben, olykor a harcok hevében születtek, nem utólag, a vele
megtörtént események, az átélt helyzetek kellő átgondolásával,
értékelésével.

Mint az oroszországi hadszíntérre kivezényelt valamennyi magyar katonát, őt
is foglalkoztatta, hogy vajon miért kellett egy 200 ezer fős magyar
hadsereget több mint 2000 km-re a hazájától, vélt vagy valós érdekekért
harcba vetni, milyen szerepe lehet e felszerelését, fegyverzetét, lelki
felkészítését tekintve nem a nagyhatalmak háborújába szánt, szerény
harcértékű katonai kontingensnek.

A 2. hadsereg honvédeiről, tisztikaráról, frontközeli vagy hátsóbb
hadműveleti területen véghezvitt cselekedeteikről mindezidáig kétféle,
egymástól eltérő, meglehetősen sommás képet kaphattunk a sajtó alá rendezett
memoárokból, korabeli harctéri naplókból egyaránt. Korábban a Szovjetunió
elleni fasiszta rablóhadjáratban részt vevő, megvetett és elítélt zsoldosok
voltak, majd egy nemzeti tragédia mártírjai, áldozatai, később hősei. E több
mint fél évszázada papírra vetett korabeli harctéri napló valós
környezetükben, valós cselekedeteik által mutatja be a Dont megjárt
honfitársainkat. Jó és rossz jellemvonásaikkal együtt, mindazon
tulajdonságaikkal, melyeket egy háborús helyzet, egy embert próbáló, kemény
frontszolgálat bármely nemzet hadseregének katonáiból kihoz vagy kihozhat.

Somorjai Lajos frontnaplója lebilincselő olvasmány, egyben történeti értékű
dokumentum, melyből az egykori szemtanú vagy érintett hozzátartozó újból
emlékezhet, a pusztán érdeklődő olvasó pedig árnyaltabb és hitelesebb képet
alkothat második világháborús katonai részvételünk tragikus Don menti
krónikájáról.
  • Cikkszám
    149086