Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekdr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái

dr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái
  • dr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái
  • dr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái
  • dr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái
  • dr. Dömölki János: A nemzetrontó vallásellenes irányzatok boszorkánykonyhái
8 000 Ft

 

Oldalszám: 756

Kemyénykötés

 

A szabadkőműves szövetség, ahogy a politikusaink látták (1883-1943)

Ha a mai magyar közéletben és tudományos világban bárki azt mondja, hogy aszabadkőművesség történetét nem érdemes kutatni, mivel semmi jelentősége nem volt a Magyar Királyság történetében: az e könyvben olvasható tömérdek országgyűlési beszéd,mint a történetírás forrása ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. Ugyanis az 1883 januárjaés 1943 decembere közötti hatvan év szinte minden jelentős politikusának itt olvashatóak aszabadkőművesség szerepéről, tevékenységéről elmondott beszédei.

E beszédek között vannak olyanok, amelyekben komoly elemzések találhatók; vannak olyanok, amelyekből a korabeli pártpolitikai viszonyok bontakoznak ki; vannak olyanok, amelyek a hazai eszmetörténet megértéséhez járulnak hozzá.

Mindegyik típusnak megvan a maga jelentősége,s mindegyik országgyűlési hozzászólás elemezhető, nemcsak a hazai szabadkőművességtevékenysége megvilágításának céljával, hanem a dualizmus-, majd Horthy-korszak
közpolitikai viszonyainak elemzése céljából is, s akkor még nem beszéltünk az egyik legfontosabb szempontról, a magyar eszmetörténetről.

E hatvan év alatt (is) három ideológiai irányzat küzdött egymással, mind a Magyar Királyságban, mint a korabeli Európában: a két baloldali (szocializmus és liberalizmus) a keresztény-konzervativizmussal szemben.
Érdeklődő olvasóként, de tudományos kutatóként is rendkívül sok,elemzendő szempontot talál az ember a kétségkívül különböző tehetséggel, képzettséggel, politikai tálentummal és ideológiai vértezettel rendelkező képviselői és kormányzati embereink beszédeiben.

Ha valakimeg akarja érteni a magyar 19. és 20. század hol békés, hol háborús történetét, forgassa e könyvet.

Összegezve megállapítom, hogy fontos és érdekes, sokszínű forráskiadvány született, amelynek elemző tanulmánya és végjegyzetei segítségével megismerhetjük a magyarországi szabadkőművesség tevékenységének minden fontos mozzanatát.

Raffay Ernő

Aki dr. Dömölki János könyvét forgatja, mintha tükröt tartana kezében: megtalálja benne csaknem hiánytalanul mind a mai keresztényellenes és nemzetgyilkos szellemi erők magyarországi előfutárai, mind a velük határozottan szembeszálló politikusok markáns megnyilatkozásait. Munkájában különösen nagy hangsúlyt kap az ateista, keresztényellenes
(kiváltképpen katolikusgyűlölő) szabadkőműves szövetség és a hazai zsidóság hangadó, liberális szárnya összefonódását már az 1880-as évek elején világosan felismerő országgyűlési képviselők e tárgyú megszólalásaik idézése.

Mindenekelőtt Asbóth János, Istóczy Győző, Komlóssy Ferenc, Markos Gyula, Pongrácz Károly, Szemnecz Emil és Zimándy Ignác e kötetben közölt országgyűlési megszólalásai egyértelműen azt tanúsítják, hogy hajszálpontosan felismerték: a szabadkőműves szövetség valójában állam az államban, hatalmát elsősorban a gazdasági, kereskedelmi és aztán a kulturális életre kiterjesztő csápjai nemcsak az Osztrák-Magyar Monarchia, hanem egész Európa békéjét is halálosan veszélyeztetik.

Mindent egybevetve, ma, amikor ismét a trón és oltár, s a kettő természetes
egysége ellen talán minden eddiginél erősebb támadások árnyékolják be földi életünket – sokszor bizony a szentírási végidőket megidéző jelekkel – válik ijesztően időszerűvé az e kötetbe foglalt dokumentumok tanulmányozása.

Dr. Dömölki János e kötete éppen ezért ott kell, hogy legyen minden, Istentől teremtett világunkat féltő, érte aggódó honfitársunk kezében!

 

Ifj. Tompó László

  • Cikkszám
    245185